Boka lektionspaket

Proceduren efter bokning

Kontaktuppgifter:


Information om eleven:

Få ett digitalt gåvokort av oss som du kan ge tillsammans med musikgåvan! info

*om du skulle vilja ha lektioner i grupp om två, kan du skriva detta som ett övrigt meddelande.

Genom att klicka på "Skicka" bekräftar jag att jag har läst och godkänner Dataskyddsinformationen samt Betalningsinformationen.

cancel

MusikMentorns procedur

Efter att vi tagit emot en bokning matchas du som kund ihop med en passande musikmentor nära ditt område. Det kan dröja upp till en vecka innan vi lyckas tilldela dig en musikmentor, men vi försöker givetvis lösa detta så fort vi bara kan. Efter matchningen är gjord kontaktar denna musikmentor dig via telefon eller e-post för att bestämma en passande dag och tid för lektionerna.

Kontakten med din musikmentor sköts på detta sätt under hela terminens gång, och det är alltså mentorn ifråga du kontaktar vid förhinder eller liknande. Ytterligare frågor om t. ex grupplektioner, andra instrument, fakturor, bolagsinfo eller lärarinfo kan alltid vändas till: info@musikmentorn.se

För övriga funderingar kan du även vända dig till våra vanliga frågor & svar.

cancel

Dataskyddsinformation hos MusikMentorn:

Tillika alla andra verksamheter som behandlar personuppgifter är även MusikMentorn Sweden AB förpliktigad att följa dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsförordningen, som infördes den 25 maj 2018, innebär bland annat att vi som företag ska följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur vi hanterar deras personuppgifter. Därför informerar MusikMentorn Sweden AB kunden via denna dataskyddsinformation om hur personuppgifter behandlas.

MusikMentorn Sweden AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559340-2752 och följer svensk dataskyddslagstiftning och är också ansvarigt för de personuppgifter som samlas in på denna webbplats. Besök gärna www.musikmentorn.se/om-oss för mer information om MusikMentorns verksamhet. De personuppgifter som samlas in är till för att etablera kontakt mellan lärare och kund, för att para ihop rätt kund med rätt område där läraren verkar, för att kunna nå kunden vid ett viktigt eller brådskande ärende eller för att presentera nyheter i verksamheten. Vid lagring av personuppgifter krävs alltid rättslig grund för att få tillstånd att spara dessa. Därför ges samtycke till att vi får lagra kundens personuppgifter genom att trycka på knappen: ”Skicka”. Genom knapptryckningen bekräftar kunden ifråga att genomläsning av dataskyddsinformation har gjorts och kunden är på det sättet medveten om hur vi hanterar de personuppgifter och kontaktuppgifter som angetts. Detta ger i sin tur MusikMentorn Sweden AB godkännande att spara och lagra de personuppgifter som skrivs in av kunden.

Personuppgifterna sparas i sin tur maximalt ett år efter det att kundrelationen avslutats. Som kund kan man dock närsomhelst dra tillbaka sitt samtycke till användningen och lagringen av personuppgifter hos MusikMentorn och även få den registrerade datan raderad. Detta görs enklast genom att skicka e-post till: dataskydd@musikmentorn.se. Om man som kund vill lämna ett klagomål till MusikMentorn, går detta att göra genom att skicka e-post till: klagomal@musikmentorn.se. Det går givetvis också alltid bra att begära ut ett registerutdrag om vilken information som finns på kunden vars information är registrerad. Som kund har man även rätt att få tillgång till en kopia på den data som används. På samma sätt är MusikMentorn Sweden AB som företag skyldiga att rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om personens uppgifter ifråga, om kunden önskar detta.

Uppdatering av vår dataskyddsinformation sker löpande och om en sådan uppdatering kräver ett meddelande eller samtycke enligt gällande lagstiftning kommer kunden att meddelas eller ges möjlighet att lämna sitt samtycke. Därför är det viktigt att kunden läser denna dataskyddsinformation varje gång våra tjänster används, eftersom behandlingen av personuppgifter kan skilja sig från tidigare gånger då tjänsten använts.

Vidare kan du läsa mer om dataskyddsförordningen i sin helhet på följande länk: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/introduktion-till-gdpr/dataskyddsforordningen-i-fulltext/.

Rättigheter för dig som har registrerade personuppgifter hittar du här: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/.

Dataskyddsinformationen uppdaterades senast 17 november 2021.

cancel

Betalningsinformation hos MusikMentorn:

För kunder hos MusikMentorn Sweden AB utgår digitala fakturor via e-post under slutet av månaden oavsett valt paket.

Betalningsvillkor på fakturan är 10 dagar mellan fakturadatum och förfallodatum.

Lektioner som ställs in ska meddelas till läraren minst 2 timmar innan bestämd tid, annars ses lektionen som utagerad.

Pris- och paketinformation:

Lektionspris: 495 kr/tim

Terminspaket hösttermin: 14 lektioner à 60 min, start mellan v. 34-36

Terminspaket vårtermin: 17 lektioner à 60 min, start mellan v. 2-4

Kortare paket: 8 lektioner à 60 min. Detta går att hoppa på mitt i en termin, och därefter gå över till ett vanligt terminspaket när ny termin startar.

Vid val av terminspaket:

Kvartalsvis fakturering:

Under höstterminen inkommer Faktura 1 under slutet av augusti, avseende de 7 första lektionerna. Faktura 2 inkommer under slutet av oktober, avseende de sista 7 lektionerna.

Under vårterminen inkommer Faktura 3 under slutet av januari, avseende de 8 första lektionerna. Faktura 4 inkommer under slutet av mars, avseende de sista 9 lektionerna.

Med terminspaketet fortsätter lektionerna som vanligt under terminen som följer.

Månadsvis fakturering:

Genom detta faktureringssätt utgår en faktura under slutet av varje månad gällande lektionerna för den innevarande månaden.

Med terminspaketet fortsätter lektionerna som vanligt under terminen som följer.

Vid val av kortare paket:

Med detta paket inkommer bara 1 faktura med alla 8 lektioner inräknade. Denna skickas ut under slutet av den månad som lektionerna påbörjades.

Med det kortare paketet blir kontaktpersonen tillfrågad under slutet av perioden om lektionerna ska fortsätta med terminspaketet.


Vid frågor, var vänlig och kontakta oss på info@musikmentorn.se